• Opplevelser
  • Kurs og konferanse
  • Læring
Opplevelser
Ta med din bedrift til læring- og opplevelsessentret Spaceship Aurora på Andøya. Som en del av Andøya Space Center – Norges eneste romfartssenter – garanterer vi en unik og spesiell konferanseopplevelse.
Nysgjerrighet er en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Spaceship Aurora ønsker å stimulere nysgjerrigheten til barn og unge, og tilbyr en rekke spennende aktiviteter til skoler og barnehager som ønsker det.

OM OSS

Andøya Space Center - Et ekte romsenter 

Spaceship Aurora er lokalisert på Andøya Space Center. Her blir forskningsraketter skutt ut i
verdensrommet flere ganger i løp av året. Som oftest er forskningen knyttet til atmosfære-
og plasmafysikk, fenomenene som danner nordlyset og vekselvirkningene mellom jorda og
sola. Andøya Space Center sender også opp vitenskapelige ballonger, alt fra små
værballonger til enorme forskningsballonger som går sirkumpolart.

Spaceship Aurora

I 2012 la Kong Harald ned grunnsteinen til nybygget Spaceship Aurora. To år senere stod senteret ferdig, og ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i april 2014. Lærings- og opplevelsessenter Spaceship Aurora er knyttet til virksomheten på Andøya Space Center. Det drives av Andøya Space Centers datterselskap NAROM – Nasjonalt Senter for Romrelatert Opplæring. NAROM gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere, og ønsker å skape økt interesse for real- og teknologifagene. Spaceship Aurora retter seg mot turister og folk flest, i tillegg til elever, studenter og lærere. Her kan du oppleve virtuelle romreiser, du kan erfare nordlyset, forstå dets opprinnelse, effekten det har på planeten vår, samt lære mer om hvordan nordlyset gjenspeiles i norsk historie og kultur. Vi ønsker å gi besøkende et inntrykk av hvordan dagliglivet er på et ekte romsenter, samt innblikk i forskningen som foregår på Andøya Space Center. Her kan gjester ta del i spennende, morsomme og lærerike aktiviteter. Verdensrommet fenger nysgjerrige i alle aldre, og Spaceship Aurora er med på å sette Andøya Space Center og norsk romvirksomhet på kartet. Norge har en spennende rom-historie som er viktig å formidle, og det er også viktig å spre kunnskap om romvirksomhetens nytte og betydning i samfunnet.

Kontinuerlig utvikling

Det er et mål at Spaceship Auroras innhold og tilbud skal utvikles systematisk og kontinuerlig. Etter omfattende ombygging ble nye Spaceship Aurora re-åpnet i 2020 av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Senteret har fått nye 1400 m2 til bl. annet utstillinger, undervisningsrom, grupperom, dronesimulator og satellittrelaterte laboratoriefasiliteter. Et nytt virtuelt oppdrag kalt Reisen til Mars er også utviklet, og tilbys som opplevelse for besøkende så vel som undervisningsopplegg for elever og studenter.