• Opplevelser
  • Kurs og konferanse
  • Læring
Opplevelser
Ta med din bedrift til læring- og opplevelsessentret Spaceship Aurora på Andøya. Som en del av Andøya Space Center – Norges eneste romfartssenter – garanterer vi en unik og spesiell konferanseopplevelse.
Nysgjerrighet er en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Spaceship Aurora ønsker å stimulere nysgjerrigheten til barn og unge, og tilbyr en rekke spennende aktiviteter til skoler og barnehager som ønsker det.

Smittevern i Spaceship Aurora

Spaceship Aurora følger myndighetenes anbefalinger i forhold til renhold og smittevern for å hindre spredning av covid-19. Etter råd fra kommuneoverlegen har vi utarbeidet en veileder som skal sikre at du som gjest kan føle deg trygg når du besøker oss. Veilederen omfatter konkrete tiltak både når det gjelder renholdsrutiner, tilrettelegging for avstand mellom de besøkende, desinfisering av kontaktflater, samt tilgang til hånddesinfeksjon ved alle stasjoner.

Som opplevelsessenter har Spaceship Aurora innhold og aktiviteter som inviterer til interaksjon med gjestene. Tekniske installasjoner med touchskjermer, høretelefoner og kontrollpaneler gjør det særdeles viktig å ha fokus på renhold, slik at vi kan ta dere imot på en trygg og forsvarlig måte når vi åpner dørene igjen.

I den forbindelse har vi utarbeidet en veileder for smittevern, som også innebærer at alle besøkende skal registreres. Dette for å legge til rette for effektiv smittesporing, og for å enklere kunne holde seg innenfor en øvre grense på 50 gjester i bygget til enhver tid. Personalia slettes etter 14 dager iht. personvernloven. Andre eksempler på tiltak er rutinemessig renhold 3 ganger daglig, kontaktløs betaling i resepsjon (ikke kontanter), samt at mat for salg i kaféen legges i separate poser. Vi legger også til rette for forsvarlig avstand mellom gjestene.

Enkelte stasjoner krever desinfisering mellom hver berøring, og vi kommer derfor til å legge inn ekstra tid mellom aktivitetene vi tilbyr, slik at vår bemanning kan sørge for renhold mellom hver gruppe.

Vi ønsker at du som gjest skal kunne føle deg trygg på at renhold og smittevern blir ivaretatt på beste måte hos oss, slik at ditt fokus kan ligge på å dele minneverdige opplevelser med venner og familie i opplevelsessenteret Spaceship Aurora.

Anneline Laupstad, 20. mai 2020